Blogs

24
Aug
2016

De HOED van NAPOLEON

Posted by Anonymous (not verified)

Er is “ altijd” een onderscheid tussen het “ ding an sich” en de perceptie ervan . Zo is mij recentelijk ter ore gekomen dat dit zelfs collectief kan gebeuren . Zo was de gemeenteraad van Middelkerke , altijd al samengesteld uit de vertegenwoordigers van een wel zeer bepaalde klasse volk recentelijk in de wolken van de “ gunning “ van de bouw van het nieuwe kursaal , omdat zij in het ontwerp een golf zag , terwijl deze golf in feite de hoed was van Napoleon , de welbekende “ steek “ die men dwars of langs kan dragen .